Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Category

The Six Kowtows for Vietnam and India

The Six Kowtows for Vietnam and India April 30, 2021 This is a message inspired by the Holy Spirit Lucia: O God, it is 7:35 p.m., Friday, April 30, 2021. We are turned towards the altar, the tabernacle, the Cross, the Divine Mercy icon, and the holy

Read more

Pista ng Pagtatalaga ng Lateran Basilica

Pista ng Pagtatalaga ng Lateran Basilica   Nobyembre 9, 2020 – Pista ng Pag-aalay ng Lateran Basilica   Ito ay isang mensahe na inspirasyon ng Banal na Espiritu sa messenger na si Lucia Phan kapag nag-aalay ng Anim na Kowtows.   Lucia:   Oh Lord,  noong 6:45

Read more

Ang Kahanga-hangang Regalo

Ang Kahanga-hangang Regalo Agosto 15,2020- Pista ng Assumption of the Blessed Virgin Mary Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa mensaherong Lucia Phan, noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. Lucia: O Panginoon, noong 11:11 ng umaga, Sabado, Agosto 15,2020, sa simbahan ng

Read more

Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows

Ana Pagrorosaryo ng Anim na Kowtows –ang nagdadala ng Ilaw sa mundo- ( Ipinahayag sa isang miyembro ng mga Disipulo ng Katawan at Dugo ni Cristo) Noong umpisa ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Siya ang umpisa kasama

Read more

Ang Regalo na Nanggaling sa Langit

Nobyembre 10,2019 –1:13 ng hapon—Sa Simbahan ng Santa Theresa   Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa mensahero Lucia Phan, noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows.   Lucia: Kami ay nakaluhod sa harap ng santuwaryo, sa Tabernakulo, sa Krus, sa

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Halina na Tayong Magbalik sa Panginoon ng Pag-ibig

Enero 21, 2019   (Ito ay isang mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahero, si Lucia Phan).   Lucia: O Diyos, noong 9:42 ng umaga, Lunes, Enero 21,2019, sa simbahan ng Santa Theresa, sa harap ng altar, sa tabernakulo, krus, ang icon ng

Read more

Dalhin ang Ilaw sa mga Tao

Enero 5,2019 Lucia: Panginoon Diyos noong 12: 24 ng hapon, Sabado, Enero 5,2019. Nakaluhod kami sa harap ng Altar, ang tubernakulo, ang Krus, ang sabsaban, ang imahen ng Banal na Awa (Divine Mercy) at Banal na rebulto ng Our lady of Mount Carmel. Ngayon umaga, sa Unang

Read more

Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Mayo 6,2018 Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows. L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit

Read more

Magdala ng Regalo para sa Lahat na mga Kapatid na Lalaki at Babae

Enero 3, 2018 – Alaala ng Kabanal – banalang pangalan ni Jesus Ito aay mensahe na binigyan inspirasyon na Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang  Anim na Kowtows. L. noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. L. O Panginoon, noong 1:08, Miyerkules, Enero

Read more

Ang Regalo ng Inang Maria na Kanyang Inialay sa mga Tao

Enero 1,2018 –Ang Pista ng Inang Maria, ang Banal na Ina ng Diyos Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. noong ginagawa niya ang Kowtows. L.: O Panginoon Diyos- noong 1:44 ng hapon, Enero 1,2018. Noong unang araw ng bagong taon, pumunta

Read more

Salamat sa mga Limang Palatandaan ng Banal na Panginoong Jesucristo

Nobyembre 8,2017 Ang mensahe ay galing sa inspirasyon ng Banal Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa nila ang anim na pagyukod o kowtows. L: Panginoon Diyos- noong 2:08 ng hapon, Miyerkules, Nobyembre 8,2017, “ All Souls Cemetery “ ; ang Diyos pinayagan kaming pumunta dito-

Read more

Gumising at Magbalik

Agosto 31,2017 Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L,. L.:  Ang Diyos, 9:35 ng umaga ,Agosto 31,2017 sa Santa Teresa simbahan. Nakaluhod kami sa harapan ng santwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harap ng Krus, sa harap ng imahen ng Divine Mercy at sa harap

Read more

Ang Diyos Lamang ang Makapagbibigay ng Pag-Asa

Hunyo 12,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang Unang Pagyukod (1) L,: Panginoong Diyos, alas 10:07 ng umaga,Lunes, Hunyo 12,2017, sa simbahan ng SantaTeresa ,sa harap ng santwaryo,bago dumating sa Krus, ang rebulto ni Our

Read more

Lumingon ako at Magbalik

Pebrero 12, 2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito  sa pamamagitan kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1) L.: Panginoong Diyos noong 6:20 ng hapon Linggo, Pebrero 12,2017 sa Santa Teresa simbahan, sa harap ng maliit na  kapilya santwaryo (sanctuary). Kasama

Read more

Gawin Ngayon ang Desisyon

Pebrero 11,2017-Memorial ng Our Lady of Lourdes Banal na Ina: L., A., Aking dalawang minamahal na anak, ngayon ay Sabado; Alam ko na lagi kayong pumupunta sa kapilya para sumamba sa Banal na Sakramento. Tama iyan; Nais ko  gusto ko na gugulin ninyo tuwing Sabado sa akin,

Read more

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Enero 4, 2017 Ang mensaheng  ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang anim na Pagyukod o Kowtows (1) L.: O Panginoong Diyos, 9:24 ng umaga, Miyerkules, sa Santa Teresa simbahan, sa ampunan. Ngayon ay pinaalala ng simbahan ang pagdiriwang

Read more

Ang Makadiyos na Awa (Divine Mercy) ng Diyos ang Makapagliligtas sa mga Tao Ngayon

  Nobyembre 3,2016-Saint Peter Basilika sa Roma, Italya Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang Anim na Pagyukod L. Panginoong Diyos, noong oras ng 10:34 A.M ng Huwebes, Nobyembre 3,2016, sa Vatikan sa Santo Pedro Basilika sa

Read more

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig Hulyo 28,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos, 11:24 Huwebes, sa Santa Teresa simbahan, sa tabi ng Our Lady of Mount Carmel ; sa  banal na rebulto (1) katanggap

Read more

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod July 15, 2016 L. Panginoong Diyos, sa oras ng 10:14 ng Biyernes ng Hulyo 15,2016 sa Santa Rita simbahan sa Florida.Ngayon kami ay bumibisita sa Diyos; ito ang unang simbahan aming pinuntahan dahil alam ko na baka hindi na kami makabalik

Read more
error: Content is protected !!