Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Mga mensahe mula sa mga anghel Category

Santo Michael  ang Archangel : Ang akin Misyon ay Mag-protekta

Setyembre 29,2014 L., Panginoon Diyos,nakatanggap ako ng mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu para sa kapistahan ng archangels at nagdasal ako na payagan niya akong tumanggap ng mensahe sa isa sa mga archangels. Kung pumayag ang Diyos, nagdasal ako ng mensahe para sa archangel na turuan

Read more
error: Content is protected !!