Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Pasko Category

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2019

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Dalhin ang Ilaw sa mga Tao

Enero 5,2019 Lucia: Panginoon Diyos noong 12: 24 ng hapon, Sabado, Enero 5,2019. Nakaluhod kami sa harap ng Altar, ang tubernakulo, ang Krus, ang sabsaban, ang imahen ng Banal na Awa (Divine Mercy) at Banal na rebulto ng Our lady of Mount Carmel. Ngayon umaga, sa Unang

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2018

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.   Ang Diyos

Read more

Mahal Kita Na Walang Kapalit

Disyembre 18,2017 L., O Diyos, noong  4:32 ng hapon, Lunes, Disyembre 18,2017,  sa bahay. Lunes ang unang araw ng Linggo ;  kami ay nakahanda na ipagdiwang ang kaaraw ni Kristo ngayon Linggo.  Matagal na , maliban sa  pagpupulong, hindi ako naglaan ng oras upang tumanggap ng salita

Read more

Si Hesus ay Manggagamot

Disyembre 4,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa Inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. L.,Panginoon Diyos noong 7:05 ng hapon,Linggo,Disyembre 4,2016 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng Tubernakulo, sa altar na may Krus, may rebulto  ng Inang Maria karga niya si Hesus,may rebulto ni Jose

Read more

Ang Kahulugan ng Pasko

Ang Kahulugan ng Pasko Disyembre 16,2013 -11:38 ng umaga Diyos Ama: Mahal kong Lucia, Ngayon umaga, ang mensahe ito, ang Banal na Espiritu na nagtatrabaho sa iyo, ng mga salita na gusto kong sabihin mo sa lahat ng akin anak sa mundo. Gusto kong ipadala ang mensahe

Read more

Ang Oras ay Dumating Na

Ang Oras ay Dumating Na Disyembre 5,2013 – 11:38 ng umaga Mga Minamahal kong Anak, Ito ang panahon na nagbibigay ako ng bastante biyaya sa akin mga anak, pinipili ko kayong lahat, mga taong mayroon pananampalataya, mga taong hinahanap ako, at mga tao tunay na gustong gawin

Read more
error: Content is protected !!