Bago Revelations Eucharist Sa

Ang Anim na Pagyukod at Banal na Pakikinabang Dasal

kowtow1Ang Anim na Pagyukod at Banal na Pakikinabang Dasal

( Sinabi para makipag uganayan kay L.)

Ito ay para sa inyo, aming Diyos at ang  Tagapaglikha, na iniaalay ko ang aking puso at ang aking kaluluwa

Ito ay para sa inyo, aming Panginoon, ang Tupa ng Diyos, na iniaalay ko ang aking puso at ang aking kaluluwa.

Ito ay para sa inyo, ang Banal na Espirito, siya ang Nagbibigay ng Buhay ,na iniaalay ko ang aking puso at ang aking kaluluwa.

Ito ay para sa inyo, ang Pinakabanal na Sakramento, Katawan at Dugo ng Panginoon,na iniaalay ko ang aking puso at ang aking kaluluwa.

Ito ay para sa inyo,mga Banal na Sugat ng aming Panginoon, na iniaalay ko ang aking puso at ang aking kaluluwa.

Ito ay para sa inyo, Pinakabanal na Puso na Mahal na Birhen Maria, iniaalay ko ang aking puso.

Ang dasal na ito ay para sa mundo;Pagkatapos magsalita ang pari sa consecration,habang ang mga tao ay naghihintay ng tahimik at nakaluhod naghihintay upang tanggapin ang eukaristiya kailangan ihanda natin ang ating puso at  tahimik na nagdarasal.Ito ang sandali na ang mga tao ay ipinagkakaloob nila ang kanilang sarili sa Diyos.Ang dasal na ito maaalala natin ang Anim na Pagyukod.( tingnan ninyo ang Agosto 19, 2014 )

Totus Tuus-latin na wika na ang ibig sabihin  iniaalay ko ang aking sarili ng buong puso.

error: Content is protected !!