Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Inspirasyong mga Mensahe Category

DIVINE MERCY MEDITATION O PAGNINILAY

DIVINE MERCY MEDITATION O PAGNINILAY Pasko ng Pagkabuhay Linggo Abril 4, 2021 Ang pagninilay ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal Espiritu ng Diyos kay Lucia Phan noong siya ay nagdarasal ng Divine Mercy chaplet. UNANG DEKADA: O Puso ni Hesukristo, na siyang Hari ng PAG-IBIG, nawa’y mamuno

Read more

ANG ROSARYO NG ANIM  NA KOWTOWS

ANG ROSARYO NG ANIM  NA KOWTOWS ANG SIYANG NAGDADALA NG LIWANAG SA MUNDO Views: “ Ang bawat buklet ay ang makakapagligtas sa kaluluwa kapag nabasa at isinagawa nila ito at nagbalik sila Diyos.” Sinadya na kung mabasa itong mahalagang buklet papakainin nito ang kaluluwa at tutulungan makita

Read more

Thông Điệp của Đức Chúa Cha Lễ Giáng Sinh

Ngày 25-12-2020 Lucia: Lạy Chúa, 2 giờ 17 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 25, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quỳ trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và  thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà

Read more

“Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình”

             Thông điệp Mùa Vọng của Chúa Giêsu qua Chị Lucia Phan. Thông Điệp Ngày 2-12-2020 Chúa Giêsu (11:38:36 khuya): Các con thương yêu của Cha, hôm nay lời giải thích của Chúa Thánh Thần với tất cả những gì được nghe

Read more

Let Us Adore the Eucharistic Jesus

The Six Kowtows offered at the Thiên Tâm Benedictine Monastery, Kerens, Texas, on the Blessed Sacrament Day celebration.   This is a message inspired by the Holy Spirit.   Lucia: O God, it is exactly 4 a.m., Sunday, June 13, 2021, at the Thiên Tâm Benedictine Monastery, Kerens,

Read more

Repent, because God Loves and Forgives Unconditionally

We unite to thank the Holy Spirit who gives us this message like a reminder in Advent. Let us prepare for all classes, all roles, to receive it. No one can do it, no one can say it, no one can meditate the way we do. The

Read more

Meditation of the Divine Mercy Chaplet The Solemnity of the Exaltation of the Holy Cross

Lucia: O God, it is 2:06, September 14, 2021, at the Emmaus Chapel, Saint Theresa Catholic Church. We face the Eucharistic Jesus. These early hours are our adoration hours. Outside there is a storm. The electricity is out. Fortunately, the Holy Spirit reminded me to bring a

Read more

Ang Kahanga-hangang Regalo

Ang Kahanga-hangang Regalo Agosto 15,2020- Pista ng Assumption of the Blessed Virgin Mary Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa mensaherong Lucia Phan, noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. Lucia: O Panginoon, noong 11:11 ng umaga, Sabado, Agosto 15,2020, sa simbahan ng

Read more

Ang Regalo na Susuporta sa Atin Kapag Dumating ang Pangyayari

Ang Regalo na Susuporta sa Atin Kapag Dumating ang Pangyayari   Pebrero 29,2020 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay Lucia Phan. Lucia: O Panginoon, noong 1:35 ng hapon, Sabado. kami ay nasa Holy Rosary ng simbahan. Kami ay nakaharap sa krus, sa imahen

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2019

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Ang Regalo na Nanggaling sa Langit

Nobyembre 10,2019 –1:13 ng hapon—Sa Simbahan ng Santa Theresa   Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa mensahero Lucia Phan, noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows.   Lucia: Kami ay nakaluhod sa harap ng santuwaryo, sa Tabernakulo, sa Krus, sa

Read more

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

 Kuwaresma: Ano ang dapat nating gawin?

Ipinaalala sa atin ang kapayapaan, pagsisisi at penitensiya dahil sinaktan natin ang Diyos. Ngunit iyon ay hindi sapat. Kung ganoon lamang, pagkatapos hindi pa kasama ang lahat ng kahulugan, dahil ang Kuwaresm ay ang pinakamahalagang oras ng taon. Ang Unang Pagbasa sa kuwaresma gumagawa ng pagkakaiba na

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Halina na Tayong Magbalik sa Panginoon ng Pag-ibig

Enero 21, 2019   (Ito ay isang mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahero, si Lucia Phan).   Lucia: O Diyos, noong 9:42 ng umaga, Lunes, Enero 21,2019, sa simbahan ng Santa Theresa, sa harap ng altar, sa tabernakulo, krus, ang icon ng

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2018

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.   Ang Diyos

Read more

Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa

Read more

Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Mayo 6,2018 Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows. L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit

Read more

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay Marso 6,2018 L: O Panginoon- sa araw na ito, 4:02,Martes, Marso 6, 2018, sa bahay .Ngayon ang Diyos ay naglaan para sa akin pati kay K. at ang aking Ina upang maging sama-sama, upang ialay sa Diyos ang rosaryo ng Banal

Read more
error: Content is protected !!