Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Mga mensahe galing sa mga Santo Category

Mensahe ni St. Stephen

Mensahe ni St. Stephen Disyembre 27, 2020 “Para sa mga tumatanggap, nakikinig, naniniwala, at nagsasanay ng Anim na Kowtows”   Lucia: O Diyos, ito ay 11:44 ng gabi, sa Linggo, Disyembre 27, 2020, sa St. Theresa Church, sa harap ng Nino Jesus, ang mga banal na estatwa

Read more

Mensahe mula kay St. Ignatius ng Antioch

Mensahe mula kay St. Ignatius ng Antioch Oktubre 18, 2020 Lucia: O Diyos, ito ay 12:20, Linggo, Oktubre 18, 2020, sa bahay. Sabay lang kaming nagdasal. Ngayong Sabado ng hapon ay araw din na nakatuon sa Mother’s Immaculate Heart. Ang Oktubre ay buwan din ng Rosaryo. Sa

Read more

Ang Mensahe Na Nanggaling Kay St. Francis de Sales

Enero 29,2018   L., Pangioon Diyos- noong 5:41 ng hapon, Lunes, Enero 29,2018 sa bahay,ako at si K. nagtanong kami sa Diyos  upang tumanggap ng mensahe kay St. Francis de Sales ;  bihira akong pumunta sa misa na dala ang kanyang pangalan subalit hindi ko alam ang

Read more

Ang Kahulugan ng Krus

Ang Kahulugan ng Krus Disyembre 14, 2016 L : Panginoong Diyos, noong 9:14 ng hapon Miyerkules sa Santa Teresa simbahan, sa harap nga rebulto ng Divino Nino Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe at Juan Diego. Ngayon ang Diyos pinayagan ako sa huling oras upang paghandaan

Read more

Saint Augustine: Matuto kung Papaano Maging Santo

Agosto 28,2013 –Kapistahan ni Saint Augustine—12:13 ng hapon   Saint Augustine: Mahal kong Lucia,   Ngayon ay isang sorpresa, Hiniling mo sa Diyos na makatagpo ako.   “ Santa Lucia,”  humingi ako ng permiso na tawagin kang “ Santa Lucia” alam ko ang daan na ang Diyos

Read more

Mensahe Nanggaling kay Santa Monica

Agosto 28,2013 11:06 ng umaga Santa Monica : Mahal kong Lucia, Sa permiso ng Diyos at sa amin mga dalangin, ang Diyos pinayagan kami makatagpo siya ngayon umaga ganoon din siya sa kanyang hangarin akin. Mahal kong Lucia, una sa lahat, gusto kong sabihin ang akin pasasalamat

Read more
error: Content is protected !!