Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Archive for the Category

Cách Thực Hành Sáu Lạy

                 Cách Thực Hành Sáu Lạy  

Read more

The Six Kowtows for Vietnam and India

The Six Kowtows for Vietnam and India April 30, 2021 This is a message inspired by the Holy Spirit Lucia: O God, it is 7:35 p.m., Friday, April 30, 2021. We are turned towards the altar, the tabernacle, the Cross, the Divine Mercy icon, and the holy

Read more

SUY NIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

SUY NIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Thông Điệp ngày 4-4-2021     Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần   Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình Yêu, xin cai trị tâm hồn con và dẫn đưa chúng con

Read more

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô Ngày 9 tháng 11 năm 2020   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.     Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ

Read more

Đừng Tiếp Tục Giết Chết các Tiên Tri

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 Đừng Tiếp Tục Giết Chết các Tiên Tri   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.   Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 33 phút ngày Thứ Tư,

Read more

Lễ Chúa Giêsu Về Trời

Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Lễ Chúa Giêsu Về Trời Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 06 phút, ngày Thứ Năm, tháng 5, ngày 21, năm 2020, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus. Hôm nay các cha cũng chưa chính thức đưa hào quang của Chúa Giêsu

Read more

Lòng Tin của Con Người Quá Cứng Cỏi

Ngày 18 tháng 5 năm 2020 Lòng Tin của Con Người Quá Cứng Cỏi   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy   Lucia:   Lạy Chúa, 9 giờ 41 phút, ngày

Read more

Chúa Giêsu Thánh Thể là Một Kho Tàng Lớn Lao dành cho Toàn Thể Nhân Loại

Ngày 16 tháng 5 năm 2020   Chúa Giêsu Thánh Thể là Một Kho Tàng Lớn Lao dành cho Toàn Thể Nhân Loại.   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.  

Read more

Nhà thờ mở cửa nhưng vắng người tham dự

Thông Điệp Ngày 3 tháng 5 năm 2020 “Nhà thờ mở cửa nhưng vắng người tham dự”   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho ngôn sứ Lucia khi dâng Sáu Lạy.   Lucia:   Lạy Chúa, 6 giờ 34 phút,

Read more

Tràng Hạt Sáu Lạy

Tràng Hạt Sáu Lạy ~ Mang ánh sáng đến thế giới ~ (Mạc khải qua một thành viên của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Read more

MÙA CHAY LÀ MÙA SÁM HỐI

Ngày 29 tháng 2 năm 2020 Mùa Chay là Mùa Sám Hối   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.   Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 30 buổi chiều ngày Thứ Bảy,

Read more

Ngày 10 tháng 11 năm 2019

Ngày 10 tháng 11 năm 2019 1 giờ 13 phút trưa Nhà thờ Thánh Têrêsa   Lucia: Chúng con đang quỳ trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cám ơn Chúa

Read more

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót   (Audio message of St Faustina): Lời Thánh Faustina cho Nhóm Môn Đệ “Tình Yêu và Lòng Thương Xót: Thánh Faustina” Cuốn phim được trình chiếu trên lãnh thổ Hoa kỳ ngày 28-10-2019 Ngày 28-10-2019, khắp các thành

Read more

Thông điệp Sáu Lạy

Thông điệp Sáu Lạy Ngày 7 tháng 11 năm 2019 6:21 Tối Nhà thờ Thánh Têrêsa   Lucia: Lạy Chúa, chúng con đang quỳ trước thánh tượng Divino Niño Jesús, thánh tượng Thánh Juan Diego và thánh tượng Mẹ Guadalupe – nơi đây chúng con cũng đã từng được đón nhận lời của Chúa và hôm nay

Read more

Ngày 23, tháng 8, năm 2019

Ngày 23, tháng 8, năm 2019 Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 48 phút trưa, ngày Thứ Sáu, ngày 23, tháng 8, năm 2019, tại thánh đường Thánh Michael, tại Florida. Cám ơn Chúa đã dành cho con được đến đây tham dự Thánh lễ Misa tại thánh

Read more

Kho Báu của ân sủng là Bí tích Thánh Thể

Lạy Thứ Năm. Chúng con kính dâng lên năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, đầu Mùa Chay chúng con đang tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa, Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con suy niệm,

Read more

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa   L.: Lạy Chúa, 9:42 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1 ngày 21 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót

Read more

Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia

1-5-2019 – Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia  Tháng 1 ngày 5 năm 2019 Lucia: Lạy Chúa, 12:24 đêm Thứ Bảy, tháng 1 ngày 5 năm 2019. Chúng con đang quỳ trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Hang Đá, linh ảnh Lòng

Read more

117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Quo vadis, Domine: Lạy Thầy, Thầy đi đâu?  Thiên Hùng Sử  117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam   “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh người Công Giáo”  – Tertullian   Kỷ niệm 30 năm Tôn vinh 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Read more

9-16-2018 SÁU LẠY

9-16-2018 – 0-Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu nguyện cho Việt Nam 9-16-2018 – 1-Lạy Thứ Nhất xin dâng lên Đức Chúa Cha 9-16-2018 – 2-Lạy Thứ Hai xin dâng lên Đức Chúa Con  9-16-2018 – 3-Lạy Thứ Ba xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

Read more
error: Content is protected !!