Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Pasko ng Pagkabuhay Category

Ang Pitong Huling Salita ni Jesus Bago Siya Namatay at Ang Taimtim na Salita Ngayon

Para matubos ang kaluluwa ng tao, ang Diyos Ama ipinadala ang kanyang anak na si Jesus Kristo, sa lupa upang bayaran ang kasalanan ng tao.  Si Jesus ay hindi ipinanganak ng karaniwan paraan at hindi iniwan ang mundo ng mapayang paraan. Siya ay ipinanganak na hamak na

Read more

Ang Regalo na Susuporta sa Atin Kapag Dumating ang Pangyayari

Ang Regalo na Susuporta sa Atin Kapag Dumating ang Pangyayari   Pebrero 29,2020 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay Lucia Phan. Lucia: O Panginoon, noong 1:35 ng hapon, Sabado. kami ay nasa Holy Rosary ng simbahan. Kami ay nakaharap sa krus, sa imahen

Read more

Kumokonekta si Jesus sa Tao

Hindi magagamit ang mensahe sa Tagalog

Read more

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

 Kuwaresma: Ano ang dapat nating gawin?

Ipinaalala sa atin ang kapayapaan, pagsisisi at penitensiya dahil sinaktan natin ang Diyos. Ngunit iyon ay hindi sapat. Kung ganoon lamang, pagkatapos hindi pa kasama ang lahat ng kahulugan, dahil ang Kuwaresm ay ang pinakamahalagang oras ng taon. Ang Unang Pagbasa sa kuwaresma gumagawa ng pagkakaiba na

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay Marso 6,2018 L: O Panginoon- sa araw na ito, 4:02,Martes, Marso 6, 2018, sa bahay .Ngayon ang Diyos ay naglaan para sa akin pati kay K. at ang aking Ina upang maging sama-sama, upang ialay sa Diyos ang rosaryo ng Banal

Read more

Ang Daan ng Krus

Pebrero 21,2018 L.: Panginoon Diyos, noong 4:53 ng hapon, Miyerkules, Pebrero 21,2018. Ngayon, kasama ang mga kapatid na nasa telepono at mga  kapatid na naririto, magalang na itinataas sa Diyos habang sinimulan namin ang 14 na Estasyon ng Krus.   Ang Unang Estasyon : Hinatulan ni Pilato

Read more

Matapat na Hinihiling Namin sa Diyos na Maawa Siya sa Amin

Abril 3,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: Panginoong Diyos noong nakaupo ako sa kama ngayon hinihiling ko sa Diyos na hayaan niya akong magpahinga ng kaunti upang mabasa ko ang Babasahin at Ebanghelyo ng Diyos ; pagkatapos ako at

Read more

Ang Huling Susi

Ang Huling Susi Marso 22,2016  Martes na Mahal na Araw L. Panginoong Diyos noong Marso 22,2016 sa Santa Teresa simbahan sa harap ng rebulto ng Sacred Heart ni Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe kasama si Juan Diego at rebulto ni Santa Teresa dito tinanggap ni

Read more

Magbalik na Nagkakaisa

Magbalik na Nagkakaisa February 23,2016 Ito ang mensahe ng Banal  na Espirito ka L. noong pumunta saya sa Israel. L. Panginoong Diyos noong nakaraang araw, pumunta kami sa bayan ng Jewish bansa. Una naming pinuntahan ang Jerusalem ; Ngayon  Martes Feb . 23,2016 puminta kami sa Bethlehem

Read more

Labing Apat na Istasyon ng Krus

Pebrero 26, 2013 Ang mensahe ay nanggaling sa Espiritu ni Jesus  na  ginabayan si L. sa kanyang mga sulat ukol sa 14 na Istasyon ng Krus. Unang Istasyon: Si Jesus ay hinuhusgahan mamatay ni Pilato L.,Panginoon Diyos, 2000 taon ang nakakaraan, ikaw ay nasa harapan ni Pilato

Read more
error: Content is protected !!