Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Cầu Nguyện Sáu Lạy trước khi rước lễ

Share

kowtow2

Lời Cầu Nguyện Sáu Lạy trước khi rước lễ

(Được mạc khải cho một  Môn đệ của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa)

Chính nơi Ngài, Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa của con, mà con xin dâng trái tim và linh hồn con.

Chính nơi Ngài, Chúa của con, Chiên Thiên Chúa, mà con xin dâng trái tim và linh hồn con.

Chính nơi Ngài, Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, mà con xin dâng trái tim và linh hồn con.

Chính nơi Ngài, Bí Tích Thánh Thể, Mình và Máu của Chúa của con, mà con xin dâng trái tim và linh hồn con.

Chính nơi Ngài, những vết thương quý giá nhất của Chúa của con, mà con xin dâng trái tim và linh hồn con.

Chính nơi Mẹ, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ của con, mà con xin dâng trái tim con.

Con hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Cha*

Con hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Con.

Con hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Thánh Thần.

Lời cầu nguyện này dành cho thế giới; sau khi linh mục tuyên bố những lời thánh hiến trong lúc giáo dân quỳ gối, im lặng chờ đợi để đón nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, họ nên âm thầm chuẩn bị tấm lòng của họ bằng lời cầu nguyện này. Đó chính là lúc mà giáo dân tự dâng hiến mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này giúp cho chúng ta suy ngẫm về Sáu Lạy.

(*Xin vui lòng xem thông điệp “Sáu Lạy” đã được mạc khải cho L. vào ngày 19, tháng 8, năm 2014.)

* “Totus Tuus” tiếng Latin là [Tôi] hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Đây là một thành ngữ của Thánh Louis de Montfort. Chúng ta lập lại ba lần ở đây để thưa với Chúa rằng chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài.

error: Content is protected !!