Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp mới

 • Cách Thực Hành Sáu Lạy
  Cách Thực Hành Sáu Lạy
                   Cách Thực Hành Sáu Lạy  ...
  Read more
 • SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
  SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
  SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Thông Điệp Ngày 16-6-2022 Lucia: (Được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần)   Lạy Chúa, 11 giờ 19 phút, ngày Thứ Năm, ngày 16, tháng 6, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà...
  Read more
 • SUY NIỆM NĂM SỰ VUI
  SUY NIỆM NĂM SỰ VUI
  SUY NIỆM NĂM SỰ VUI Thông Điệp Ngày 3-5-2022 Những sự kiện xung quanh sự xuất hiện của Chúa chúng ta (khi Chúa làm người) mang lại niềm vui lớn. Chúng ta suy gẫm về những điều bí ẩn này, xin Mẹ giúp chúng ta khám phá...
  Read more
 • Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa
  Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa
  Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa Thông Điệp Ngày 6-4-2022 Lòng Thương Xót của Chúa ẩn chứa trong Mình Thánh Chúa, là tiếng Chúa phán cùng chúng ta từ ngai vàng của lòng thương xót.            – Thánh Faustina,           ngày 30-4-2022 Đây là...
  Read more
 • Lương Y Như Từ Mẫu
  Lương Y Như Từ Mẫu
  Lương Y Như Từ Mẫu Thông Điệp Ngày 10-11- 2011 1 giờ 15 chiều Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Thưa Mẹ, ngày hôm nay mọi người anh chị em chúng con đang đứng ngoài trời để dâng...
  Read more
 • Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi
  Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi
  Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi Thông Điệp Ngày 9-3-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Lạy Chúa, đúng 2 giờ, ngày Thứ Tư, ngày 9, tháng 3, năm 2022, chúng con chính thức bắt đầu...
  Read more
 • Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui
  Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui
  Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui Thông Điệp Ngày 3-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui con xin được kính dâng lên Mẹ, xin Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng...
  Read more
 • SÁU LẠY NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
  SÁU LẠY NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
  SÁU LẠY NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Thông Điệp Ngày 24-4-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 29 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 24, tháng 4, năm 2022, trước cung thánh, tại thánh...
  Read more
 • SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI
  SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI
  SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI Thông Điệp Ngày 3-5-2022   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views:   Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 21 phút, ngày Thứ Ba, tháng 5, ngày 3, năm 2022, tại tư gia, cuộc...
  Read more
 • Suy Niệm  Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa 
  Suy Niệm  Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa 
                         SUY NIỆM      Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa  Thông Điệp Ngày 13-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Chuỗi hạt thứ nhất: Lạy Trái Tim Chúa...
  Read more
error: Content is protected !!