Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Trinh Nữ Maria phủ phục hằng ngày để thờ phượng Thiên Chúa

Share

Đức Trinh Nữ Maria phủ phục hằng ngày

để thờ phượng Thiên Chúa

Trong quá khứ, Đức Trinh Nữ Maria đã phủ phục hằng ngày để thờ phượng Thiên Chúa toàn năng. Hôm nay, Mẹ đóng vai một “Đại sứ Lưu động” đi khắp nơi với huyết lệ, kêu gọi con người ăn năn và phủ phục để trở về với Chúa. Năm 2014, tại Nhà nguyện Emmaus ở Sugar Land, Texas, Hoa kỳ, Đức Mẹ đã ban tặng món quà Sáu Lạy cho nhân loại để chuẩn bị cho những thảm họa. Sáu năm sau, COVID-19 bắt đầu xảy ra ở Vũ Hán sau đó lan rộng khắp thế giới.

Trong một mặc khải cho Bậc Đáng Kính Maria Agreda (1602-1665), Đức Mẹ cho biết Mẹ lạy hàng ngày khi còn ở trần gian:

[…] Mỗi ngày, từ sáng tinh sương, Mẹ phủ phục trước sự hiên diện của Thiên Chúa để tạ ơn và tôn vinh về bản thể bất biến của Ngài, sự hoàn hảo vô hạn của Ngài, và vì Ngài đã tạo ra Mẹ từ hư vô. Mẹ thừa nhận mình là sinh vật và là công trình của Thiên Chúa, Mẹ chúc tụng và thờ lạy một Thiên Chúa đầy danh dự, uy hùng và Thiên tính; là Thiên Chúa tối cao và là Đấng tạo nên Mẹ và muôn loài. Mẹ nâng cao tâm hồn để đặt vào tay Đức Chúa, dâng lên sự khiêm nhường và sự cam chịu với Ngài và Mẹ xin dâng mình lên Ngài xử dụng Mẹ theo ý muốn của Đức Chúa trong ngày đó và trong suốt cuộc đời Mẹ. Và Mẹ xin dạy Mẹ hoàn tất bất cứ điều gì làm Đức Chúa hài lòng. Mẹ đã lặp lại nhiều lần trong ngày.

– Thành đô Huyền nhiệm

[…] “ghi nhận và thực hành Sáu Lạy để được làm con Chúa và được cứu chuộc.”

– Đức Mẹ Maria

Trích thông điệp “Ngày phong thánh Phan-xi-cô và Jacinta”

15 tháng 3 năm 2017

error: Content is protected !!