Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sách Tiếng Việt

Share

Giới thiệu sách mới #2

Phát hành năm 2019

Sáu Lạy Kính Dâng

CHÚA GIÊSU

THÁNH THỂ

 

 

 

 

 


Nội dung sách:

•  Rất nhiều hình ảnh ghi lại phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể
• Trích dẫn các thông điệp từ những ngày đầu theo Chúa tựa như tuần trăng mật giữa Thiên quốc và con người
• Giới thiệu Sáu Lạy là cách cầu nguyện mới “như một phương tiện liên lạc với Thiên quốc” và để giúp chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng
• Cuốn sách được kết tinh bởi cảm hứng của Chúa Thánh Thần
• Trực tiếp ghi lại lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu về tình thương của Ngài cho nhân loại
• Giới thiệu những bài thơ từ Chúa Thánh Thần và những bài hát được dạy bởi Chúa Giêsu trước Mình Thánh Chúa
• Chuỗi Mân Côi Sáu Lạy là một món quà vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa để Ngài ban ánh sáng, tình yêu và ân sủng cho thế giới
• Cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày, đặc biệt hữu ích khi xảy ra sự kiện bất ngờ
• Nếu một ngày không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ do thảm họa thiên nhiên, Sáu Lạy sẽ thay thế
• Sáu Lạy là cách hiệu quả nhất để loài người xoa dịu cơn thịnh nộ và công thẳng của Thiên Chúa Cha
• Đang được dịch sang các ngôn ngữ khác
• Cần đến tay độc giả trước khi các tai ương và biến loạn xảy ra trên thế giới

Book details:
– Phát hành bởi Nhóm các Môn đệ của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
– Dày 100 trang, khổ giấy 14 x 21.5 cm

– Giá: $5.95 U.S.

– Vận chuyển và xử lý: $5 US (Outside USA: $10 US)

– Chúng tôi hân hoan đón nhận hiện kim để có thể in những cuốn sách khác

– Xin liên lạc điện thư: nrtte@mail.com

– Gởi chi phiếu hoặc money order về địa chỉ:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


Giới thiệu sách mới #3

Phát hành năm 2019

Kinh Nguyện Sáu Lạy

kính dâng

CHÚA GIÊSU

THÁNH THỂ


Nội dung sách:
• Trưng bày rất nhiều hình ảnh về phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể

• Chúa Giêsu ân cần giới thiệu Sáu Lạy của Đức Mẹ để Mẹ dạy loài người dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi
• Mừng ngày “Chúa đưa mẹ vào đời”
• Trích dẫn các thông điệp từ những ngày đầu theo Chúa tựa như tuần trăng mật giữa Thiên quốc và con người
• Giới thiệu Sáu Lạy là cách cầu nguyện mới “như một phương tiện liên lạc với Vương quốc” và để giúp chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng
• Cuốn sách được kết tinh bởi ơn của Chúa Thánh Thần
• Trực tiếp ghi lại những lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu về tình thương của Ngài cho nhân loại
• Giới thiệu những bài thơ từ Chúa Thánh Thần và những bài hát được dạy bởi Chúa Giêsu trong những đêm trường suy niệm trước Mình Thánh Chúa
• Chuỗi Mân Côi Sáu Lạy là món quà vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa để Ngài ban ánh sáng, tình yêu và ân sủng cho chúng ta và thế giới
• Cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày, đặc biệt hữu ích khi xảy ra sự kiện bất ngờ
• Nếu một ngày không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ do thảm họa thiên nhiên, Sáu Lạy sẽ thay thế
• Sáu Lạy là cách hiệu quả nhất để loài người xoa dịu cơn thịnh nộ và công thẳng của Thiên Chúa Cha
• Đang được dịch sang các ngôn ngữ khác
• Cần đến tay độc giả trước khi các tai ương và biến loạn xảy ra trên thế giới

Book details:
– Phát hành bởi Nhóm các Môn đệ của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
– Dày 144 trang, khổ giấy 14 x 21.5 cm

– Giá: $7.95 U.S.

– Vận chuyển và xử lý: $5 US (Outside USA: $10 US)

– Chúng tôi hân hoan đón nhận hiện kim để có thể in những cuốn sách khác

– Xin liên lạc điện thư: nrtte@mail.com

– Gởi chi phiếu hoặc money order về địa chỉ:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


error: Content is protected !!