Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng

Share
Ngày 8 tháng 12 mỗi năm
Từ 12:00 trưa đến 1:00
Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng
 
1.     Bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (một giờ cầu nguyện trọn vẹn);
2.     Trong giờ này, người tham dự Giờ Ân Sủng ở nhà hoặc trong nhà thờ phải dẹp bỏ mọi ưu phiền;
3.     Bắt đầu Giờ Ân Sủng bằng cách đọc ba lần Thánh vịnh 51 (Lời của Vua Đavit ăn năn sám hối) với hai tay dang rộng;
4.     Phần còn lại của Giờ ân sủng có thể được dành để suy gẫm thầm lặng với Đức Chúa, tôn thờ Mình Thánh, suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, lần hạt Kinh Mân côi, tôn thờ và ca ngợi Thiên Chúa theo cách riêng của bạn hoặc bằng cách đọc những lời nguyện mà bạn yêu thích, hát thánh ca, dâng Sáu Lạy,…
Lịch sử
Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 11 năm 1946 đến ngày 8 tháng 12 năm 1947, Đức Mẹ đã hiện ra với nữ tu Pierina trong một nhà thờ nhỏ ở Montichiari , Ý đại lợi, mười một lần.
Lần xuất hiện đầu tiên, Đức Mẹ bảo Nữ tu Pierina: “Mẹ muốn được biết đến như Hoa Hồng Thiêng Liêng” và “một giờ ân sủng nên được giữ vào buổi trưa, ngày 08 tháng 12, trong tất cả các Giáo Hội Công Giáo trên thế giới.”
Đó là ngày 16 tháng 11 năm 1947 khi Nữ tu Pierina đang kết thúc Lễ Tạ ơn sau khi rước lễ thì nhìn thấy một ánh sáng tuyệt vời. Sau đó, sơ nhìn thấy hình ảnh của Đức Mẹ là Bông Hồng Thiêng Liêng.
Sơ vô cùng xúc động trước vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Mẹ đến nỗi sơ bắt đầu nói chuyện với Mẹ. Đột nhiên, một lực nhẹ nhàng khiến sơ quỳ xuống. Đức Mẹ đã nói những lời này. “Người Con của Mẹ bị xúc phạm rất nhiều bởi tội lỗi về sự ô uế. Ngài đã lên kế hoạch gửi thiên tai đến để hủy diệt. Nhưng Mẹ đã van xin Ngài tỏ lòng thương xót. Đó là lý do Mẹ hiện ra, để xin các con đền tội và chuộc tội cho sự ô uế.”
Ngày 22 tháng mười một, nữ tu Pierina cảm thấy sự thôi thúc để đi đến nhà thờ lúc 4:00 giờ sáng. Mẹ Bề trên, bốn Chị và một nhóm bạn đi cùng. Tất cả đều lần hạt Mân côi thì Đức Mẹ lại hiện ra.
Một lần nữa, Đức Mẹ yêu cầu đền tội. Mẹ nói, “Sám hối không gì khác hơn là chấp nhận tất cả thánh giá của chúng ta hàng ngày một cách tự nguyện. Dù nhỏ bé, hãy chấp nhận chúng bằng tình yêu.”
Tại thời điểm này Mẹ hứa với sơ Pierina sẽ trở lại vào ngày 8 tháng 12 vào buổi trưa. “Đây sẽ là Giờ ân sủng của Mẹ.”
Chị hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho Giờ ân sủng này?
Đức Mẹ trả lời: “với những lời cầu nguyện và sám hối. Hãy đọc Thánh vịnh 51 ba lần với hai tay giang rộng.” “Trong Giờ ân sủng này, nhiều ân sủng thiêng liêng sẽ được ban cho.” “Những tội nhân nặng nhất sẽ được chạm đến bởi ân sủng của Thiên Chúa.”
Đức Mẹ hứa bất cứ điều gì loài người yêu cầu trong Giờ ân sủng này (ngay cả trong những trường hợp không thể) Mẹ cũng sẽ ban cho, nếu phù hợp với ước nguyện của Thiên Chúa toàn năng.
Từ sáng ngày 08 tháng 12, mọi người bắt đầu đến nhà thờ nhỏ từ các thị trấn lân cận. Đến trưa, khoảng vài chục ngàn người đã tụ tập để hy vọng nhìn thấy Đức Mẹ bằng giọng nói dịu dàng và yêu thương nhất, Đức Mẹ mỉm cười bắt đầu nói với Chị Pierina:
“Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội, Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu, muốn Mẹ được biết như là Hoa Hồng Thiêng Liêng. Ước nguyện của Mẹ là mỗi năm ngày 8 tháng Mười Hai, vào buổi trưa, một Giờ Ân Sủng sẽ được ban cho. Nhiều ân sủng thiêng liêng và phước lành về thể chất sẽ được nhận bởi những người cầu nguyện, không chia trí, trong giờ này. “
-o0o-
 
 
Thánh Vịnh 51

Lạy Chúa Trời, xin xót thương con

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.
error: Content is protected !!