Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU – CHÚA GIÊSU KITÔ

Share

KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU

CHÚA GIÊSU KITÔ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
– Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
– Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Thiên Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
 
– Xin Chúa thương xót chúng con.
 (3 câu sau cũng thưa như vậy)
 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.
 
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con.
Ð: Xin Chúa che chở chúng con và toàn thế giới.
 
Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô.
– Xin Chúa giải thoát chúng con.
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cửu.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành.
 
– Xin Chúa cứu chúng con. 
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vòng trên thiên đàng.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới.
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha.
 
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin Chúa tẩy sạch tội lỗi thế gian.
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin Chúa đổi mới thế giới.
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu.
 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giải thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng ngài, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.
 
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)
error: Content is protected !!