Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Archive for the Những kinh khác để cầu nguyện Category

Thánh Raphael Tổng Lãnh Thiên Thần là Quan thầy Bác sĩ, Y tá, Nhân viên Y tế và Bệnh nhân

Thánh Raphael Tổng Lãnh Thiên Thần là Quan thầy Bác sĩ, Y tá, Nhân viên Y tế và Bệnh nhân Thánh Raphael là một trong bảy Tổng lãnh Thiên thần trước ngai tòa Thiên Chúa. Ngài được biết như là Tổng lãnh Thiên thần Chữa lành cho

Read more

Lời kinh dâng lên Máu Cực Châu Báu và Thánh Thiện của Chúa Giêsu

Lời kinh dâng lên Máu Cực Châu Báu và Thánh Thiện của Chúa Giêsu Lạy Chúa Giêsu, trước sự cao cả của Cha và sự hèn mọn của con, con xin phủ phục dưới chân Cha và tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho con, một

Read more

Thánh hiến đời con với Sáu Lạy

Thánh hiến đời con với Sáu Lạy   Với lòng ăn năn thống hối, con xin phủ phục trước Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và toàn thể Triều Thần Thiên Quốc. Hiệp cùng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, vì bị hành hình và ngược đãi

Read more

KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU – CHÚA GIÊSU KITÔ

KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ   Xin Chúa thương xót chúng con. – Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. – Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. – Xin Chúa thương xót chúng

Read more

Lời Cầu Thiên Chúa Chữa Lành Cơn Đại Dịch

Lời Cầu Thiên Chúa Chữa Lành Cơn Đại Dịch Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh, và thờ lạy Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và chữa lành cho chúng con theo Thánh ý của Ngài, xin gìn giữ chúng con và toàn thế

Read more

Tràng Hạt Sáu Lạy

Tràng Hạt Sáu Lạy ~ Mang ánh sáng đến thế giới ~ (Mạc khải qua một thành viên của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Read more

Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng

Ngày 8 tháng 12 mỗi năm Từ 12:00 trưa đến 1:00 Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng   1.     Bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (một giờ cầu nguyện trọn vẹn); 2.     Trong giờ này, người tham dự Giờ Ân Sủng ở nhà

Read more

Những kinh khác để cầu nguyện

Ngoài  ra việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, đây là những kinh nên đọc mà  thiên đàng đã khuyên bảo đề nghị qua L.: Tràng Hạt Sáu Lạy, Để mang Hào Quang đến thế giới, Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót (bấm vào “Cầu nguyện

Read more

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ

Ngày 30, tháng 3, năm 2018 L.: Trước khi suy niệm, xin Chúa cho chúng con được đón nhận những lời của Mẹ qua Bảy sự thương khó của Mẹ Maria. Chúng con đã đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá vào những ngày vừa qua cũng như

Read more
error: Content is protected !!