Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Archive for the Thông điệp của các Thiên Thần Category

Thánh Micae

2014-29-09 L.: Lạy Chúa, con vừa mới đón nhận xong lời của Chúa Thánh Thần linh ứng qua ngày lễ của Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, con cũng xin Chúa cho con được đón nhận trong ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần nếu Chúa cho phép xin

Read more
error: Content is protected !!