Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Archive for the Thông điệp linh ứng Category

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ MARIA

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ MARIA Thông Điệp Ngày 15 tháng 9 năm 2022 Views: Lucia: Lạy Chúa, giờ này là 10 giờ 55 phút, ngày Thứ Năm, ngày 15, tháng 9, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quỳ trước bức

Read more

SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Thông Điệp Ngày 16-6-2022 Lucia: (Được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần)   Lạy Chúa, 11 giờ 19 phút, ngày Thứ Năm, ngày 16, tháng 6, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà

Read more

SUY NIỆM NĂM SỰ VUI

SUY NIỆM NĂM SỰ VUI Thông Điệp Ngày 3-5-2022 Những sự kiện xung quanh sự xuất hiện của Chúa chúng ta (khi Chúa làm người) mang lại niềm vui lớn. Chúng ta suy gẫm về những điều bí ẩn này, xin Mẹ giúp chúng ta khám phá

Read more

Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa

Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa Thông Điệp Ngày 6-4-2022 Lòng Thương Xót của Chúa ẩn chứa trong Mình Thánh Chúa, là tiếng Chúa phán cùng chúng ta từ ngai vàng của lòng thương xót.            – Thánh Faustina,           ngày 30-4-2022 Đây là

Read more

Lương Y Như Từ Mẫu

Lương Y Như Từ Mẫu Thông Điệp Ngày 10-11- 2011 1 giờ 15 chiều Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Thưa Mẹ, ngày hôm nay mọi người anh chị em chúng con đang đứng ngoài trời để dâng

Read more

Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi

Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi Thông Điệp Ngày 9-3-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Lạy Chúa, đúng 2 giờ, ngày Thứ Tư, ngày 9, tháng 3, năm 2022, chúng con chính thức bắt đầu

Read more

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui Thông Điệp Ngày 3-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui con xin được kính dâng lên Mẹ, xin Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng

Read more

SÁU LẠY NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

SÁU LẠY NGÀY LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Thông Điệp Ngày 24-4-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 29 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 24, tháng 4, năm 2022, trước cung thánh, tại thánh

Read more

SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI

SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI Thông Điệp Ngày 3-5-2022   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views:   Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 21 phút, ngày Thứ Ba, tháng 5, ngày 3, năm 2022, tại tư gia, cuộc

Read more

Suy Niệm  Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa 

                       SUY NIỆM      Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa  Thông Điệp Ngày 13-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Chuỗi hạt thứ nhất: Lạy Trái Tim Chúa

Read more

SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ THƯƠNG

SUY NIỆM MẦU NHIỆM NĂM SỰ THƯƠNG Thông Điệp ngày 2-4-2021 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần Views:   Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 22 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 4, ngày 2, năm 2021, tại tư gia. Cám ơn Chúa

Read more

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng

     Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng Thông Điệp Ngày 13-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Lạy Chúa, hôm nay là ngày 13, ngày dành cho Đức Mẹ mỗi tháng, đặc biệt là ngày 13 đầu

Read more

SUY NIỆM NĂM SỰ VUI

SUY NIỆM NĂM SỰ VUI Thông Điệp Ngày 28-2-2022 Views: Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần   Lucia: Lạy Chúa, con xin dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi và con xin luôn được kính nhớ Chúa dạy cho chúng con

Read more

SUY NIỆM NĂM SỰ MỪNG

SUY NIỆM NĂM SỰ MỪNG Thông Điệp Ngày 2-2-2022 Views:   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần   Lucia: Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi để nhờ Mẹ cầu bầu và xin Chúa cho

Read more

The Six Kowtows on the Feast of Our Lady of Sorrows

The Six Kowtows on the Feast of Our Lady of Sorrows September 15, 2021   This is a message inspired by God the Holy Spirit.   Lucia:  It is 1:28, Wednesday, September 15, 2021, at St. Thomas Aquinas Catholic Church. We face the altar, the Cross, the

Read more

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui Thông Điệp Ngày 3-1-2022 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Views: Lucia: Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui con xin được kính dâng lên Mẹ, xin Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng

Read more

Suy Niệm Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần. Thông Điệp Ngày 14-9-2021 Lucia: Lạy Chúa, giờ này là 2 giờ 6 phút, ngày 14, tháng 9, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại Nhà chầu Thánh Thể Emmaus, chúng con đang

Read more

Lễ Chúa Kitô Vua

Thông Điệp Ngày 21-11-2021 Lucia: Lạy Chúa, 8 giờ 34 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho con được ở lại

Read more

Thông Điệp của Đức Chúa Cha Lễ Giáng Sinh

Ngày 25-12-2020 Lucia: Lạy Chúa, 2 giờ 17 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 25, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quỳ trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và  thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà

Read more

“Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình”

             Thông điệp Mùa Vọng của Chúa Giêsu qua Chị Lucia Phan. Thông Điệp Ngày 2-12-2020 Chúa Giêsu (11:38:36 khuya): Các con thương yêu của Cha, hôm nay lời giải thích của Chúa Thánh Thần với tất cả những gì được nghe

Read more
error: Content is protected !!