New Revelations through the Eucharist

How to assist Wuhan and China

Share

How to assist Wuhan and China

For the Wuhanese People,

We Knew What Was Going to Happen to You When the Book Was Written.

Published on 12-2019

Please contact us for assistance by email nrtte@mail.com

or write to us:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA

 

For the Chinese People,

We Knew What Was Going to Happen to You When the Book Was Written.

Published on 06-2019

Please contact us for assistance by email nrtte@mail.com

or write to us:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA

 

On January 29, 2020

at St. Thomas Aquinas Catholic Church

Sugar Land, Texas, USA

Disciples of the Body and Blood

of Jesus Christ offers

The Six Kowtows in Vietnamese

to pray for the Wuhanese and

the Chinese people:

– We Offer The First Kowtow to God the Heavenly Father:

 

– We Offer The Second Kowtow to God the Son:

 

– We Offer The Third Kowtow to God the Holy Spirit:

 

– We Offer The Fourth Kowtow to the Body and Blood of Christ:

 

– We Offer The Fifth Kowtow to the Five Holy Signs of Jesus Christ:

– We Offer The Six Kowtow to the Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary:

– We Ask St. Joseph, All the Angels, Archangels and Saints Pray for the Wuhanese and the Chinese people:

The contents of The Six Kowtows

On January 29, 2020

At St. Thomas Aquinas Catholic Church

Sugar Land, Texas, USA

Disciples of the Body and Blood of

Jesus Christ offers

The Six Kowtows in Vietnamese to pray

for the Wuhanese and the Chinese people

-o0o-

 

We offer The First Kowtow

to God the Heavenly Father:

– Ngoài Thiên Chúa ra chúng con biết tìm đến ai?

– Chúng con thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen Cha. Những người khước từ tình thương của Cha thì hậu quả đã xảy ra. Cha là Đấng công chính đem công lý cho con người.

– Vua David đã phạm tội nhưng đã ăn năn trở lại. Xin cho người dân tại Vũ Hán được ăn năn trở lại nhất là những người dân trong 22 tỉnh bị cô lập.

– Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vì sợ không khí bị nhiễm độc bởi vi khuẩn.

– Nếu họ nhận ra Thiên Chúa và kêu cầu danh Ngài thì Ngài sẽ ra tay cứu giúp.

– Xin cho họ tỉnh thức và quay trở về kịp lúc trước khi quá trễ.

– Khi con người sống theo thánh ý Cha thì họ sẽ được bình an.

– Cha là niềm hy vọng duy nhất cho những người hoạn nạn.

-o0o-

 

We offer The Second Kowtow to God the Son:

– Chúng con không biết trân quý những gì Cha ban nên đã xảy ra những biến cố.

– Cha ban Con Một cho thế gian để chúng con được cứu. Nhờ cái chết của Chúa mà chúng con được hưởng phúc Thiên đàng.

– Loài người biết nương tựa vào ai ngoài Chúa ra, lạy Chúa Giêsu.

– Xin Cha tha thứ lỗi lầm cho con và anh chị em con tại Vũ Hán.  Dịch lan ra từ Vũ Hán đến Việt Nam, Hoa Kỳ…

– Xin cha ban cho những người anh chị em của chúng con ăn năn trở lại cùng Cha.

– Tới nay họ đã không còn thức ăn và nước uống. Xin Cha ban cho họ những thứ cần thiết. Vì Cha là niềm ủi an cho mọi người.

– Mẹ Maria đã chuẩn bị trước để khi xảy ra thì đã có Sáu Lạy làm phương tiện.

-o0o-

 

We offer The Third Kowtow to God the Holy Spirit:

– Nhà cầm quyền đã cấm cản con người không cho biết Chúa.

– Những con chiên của Chúa thì Chúa sẽ đền đáp cho họ những sự mất mát.

– Những người anh chị em tại Vũ Hán chỉ là những nạn nhân. Xin Chúa cứu họ.

– Hãy chạy đến với Chúa mà có người gọi là “Ông Trời.”

– Chúa ban cho mọi thứ nếu chúng ta tìm đến vì Ngài là nguồn cậy trông duy nhất.

– Qua cơn dịch này xin cho mọi người quay đầu trở lại để thờ phượng Chúa.

– Khi biết cầu nguyện và chạy đến cầu xin Chúa thì họ sẽ được cứu.

 

-o0o-

 

We offer The Fourth Kowtow

to the Body and Blood of Christ:

– Chúng con được Chúa thương vì thường xuyên chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể.

– Xin Cha chữa lành cho anh chị em tại Vũ Hán là những người dân vô tội.

– Xin Cha mở lòng cho họ nhận ra để họ đặt hết niềm tin nơi Cha. Họ sẽ không ra về tay không.

– Vì họ cứng lòng cho nên hậu quả đã xảy ra.

– Chỉ cần một trận dịch thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

– Nhà cầm xé bỏ Phúc Âm Tin Mừng, đập phá Thánh Giá, đốt cháy Nhà Thờ nên đã chịu hậu quả. Nhưng người dân vô tội tại Vũ Hán là những nạn nhân.

– Xin Cha nuôi dưỡng linh hồn họ bằng Mình Máu Thánh Cha.

– Chầu Chúa Thánh Thể, Ngài sẽ ban ơn chúc phúc.

 

-o0o-

We offer The Fifth Kowtow

to the Five Holy Signs of Jesus Christ:

– Chúng con xin cầu nguyện cho anh chị em chúng con tại Vũ Hán.

– Ngước nhìn lên Thánh Giá sẽ thấy tình Chúa yêu thương ta.

– Hãy kêu cầu với Đấng đã chết cho loài người vì Ngài sẽ cứu giúp và giải thoát.

– Con xin thay lời cho người anh chị em tại Vũ Hán, họ là những người vô tội, để xin Cha cứu giúp.

– Lúc cấp bách, hãy kêu cầu danh Chúa.

– Đừng thất vọng, biết thờ lạy Chúa, Ngài sẽ ra tay cứu giúp. Vì Ngài là Đấng có quyền.

– Mẹ Maria đã chuẩn bị Sáu Lạy cho nước Trung Hoa từ sáu năm bây giờ mới đem ra áp dụng.

– Thiên Chúa không bao giờ thẳng tay với người dân vô tội.

– Xin Chúa thương xót những người kêu cầu Chúa vì Ngài là niềm an ủi và cậy trông.

– Lạy Đức Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa, xin thương xót Vũ Hán.

– Lạy Đức Giêsu Kitô, xin thương xót anh chị em vô tội.

– Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất.

– Lạy Mình Máu Thánh Chúa, xin nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

– Lạy Mẹ Maria xin Mẹ dẫn dắt người dân tại Vũ Hán trở về cùng Chúa.

– Chúa chỉ mong đợi cầu xin để Ngài ra tay cứu vớt vì Ngài không để ai ra về tay không.

– Anh Chị Em cùng với chúng tôi kêu cầu danh Chúa thì Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn.

-o0o-

We offer The Six Kowtow to

the Immaculate Heart of Blessed Mother Mary:

– Chúng con dâng lạy thứ Sáu lên Mẹ để xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con.

– Hãy cầu xin với Chúa, Ngài sẽ lắng nghe và có phương pháp cứu người dân tại Vũ Hán.

– Người dân tại Vũ Hán chỉ là nạn nhân của nhà cầm quyền.

– Sáu năm trước, Mẹ đã dạy Sáu Lạy giúp chúng con phủ phục nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

– Xin Mẹ cầu cho những người bất chính trở về để họ được Chúa thương xót vì Ngài là Đấng hy vọng cuối cùng.

– Tuy con người bội bạc nhưng Chúa vẫn chờ đợi để cứu giúp họ.

– Qua cái chết của Chúa Kitô, loài người được cứu rỗi.

– Cả đời Mẹ phủ phục và thờ lạy Chúa xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ.

– Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đau khổ vì nhà cầm quyền cấm đoán giáo dân, bỏ tù linh mục, đập phá Thánh Giá, đốt phá Nhà thờ…

– Những người con của Mẹ không được đến Thánh đường để tự do thờ phượng Chúa.

– Thánh giá bị hạ xuống, nhà thờ bị đập phá. Trong sáu năm qua, Mẹ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không phải là một sự tình cờ.

– Tiền tài danh vọng không giúp được gì trong hoàn cảnh dịch bệnh tại Vũ Hán.

– Khoa học và kỹ thuật chưa chắc giúp được cho anh chị em tại Vũ Hán. Nhưng Chúa là niềm an ủi cho mọi người.

– Khi có biến loạn, dâng Sáu Lạy lên Thiên Chúa để được Ngài thương xót. Đó là món quà mà Mẹ đã dành cho người Trung quốc.

– Món quà Sáu Lạy là một phương tiện để Thiên Chúa cứu con người.

– Mẹ dẫn chúng ta tới Chúa nên Đức Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dành Lạy Thứ Sáu cho Mẹ Maria.

– Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi khi chúng ta kêu cầu danh Ngài. Vì Ngài là nguồn hy vọng và cậy trông.

– Xin những người có chức quyền trở lại với Chúa thì Ngài sẽ ra tay cứu giúp.

– Chúng tôi sẽ giúp anh chị em kêu cầu danh Chúa thay vì dựa vào nhà cầm quyền, họ không có khả năng.

– Xin Cha mở lòng để những người không biết quay lại kêu cầu danh Cha.

– Xin Cha thương xót anh chị em vô tội tại Vũ Hán. Xin Cha đem ánh sáng và bình an đến cho họ.

– Khi kêu cầu danh Cha thì Ngài sẽ không từ chối và để mọi người ra về tay không.

– Lạy Mẹ Maria, xin hãy cứu giúp anh chị em tại Vũ Hán.

– Thiên Chúa chỉ cần giây phút cuối cùng để cứu giúp và cứu rỗi anh chị em.

– Hãy trở về cùng Chúa và kêu cầu danh Ngài thì các bạn sẽ tìm thấy bình an và nhận được ơn cứu rỗi.

 

-o0o-

Lucia Prays to all the Angels and Saints:

– Xin Thánh Cả Giuse là cha nuôi và trưởng gia trong gia đình xót thương những người dân tại Vũ Hán. Nhất là những người có đạo.

– Xin cha thương xót và cầu cùng Thiên Chúa toàn năng ban cho những người chạy đến cầu xin Cha.

– Xin các thánh cầu cùng Thiên Chúa ban ơn cho mọi người Trung Hoa trở lại. Để những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin.

– Qua linh hồn, thể xác và lý trí cầu xin Chúa thương những người dân vô tội tại Vũ Hán.

– Xin cho mọi người hiệp nhất quay trở về với Chúa và phủ phục với lòng thống hối ăn năn.

– Xin cho mọi người biết kêu cầu danh Chúa lúc hoạn nạn.

– Một cơ hội cho nhóm chúng ta và những người có chức vụ giúp cho những người dân tại Trung Hoa nhận biết để tìm về với Chúa.

– Các Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thánh. Xin cả Triều Thần Thánh Thiên Quốc hãy cầu cho các anh chị em tại Vũ Hán và cả nước Trung Hoa.

– Xin Mẹ Maria dẫn dắt mọi người quay trở lại biết cúi đầu, sấp mình, phủ phuc, thờ lạy Chúa.

– Xin thông điệp này đến với những người cách ly. Xin cho họ tìm thấy bình an, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa.

– Trong lúc hấp hối này, ngoài Chúa ra chúng con biết tìm đến ai khi anh chị em tại Vũ Hán bị bế tắc.

– Chúng con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Xin tri ân Mẹ Maria.

 

9:23 phút tối

Ngày 29-01-2020

Tại Nhà thờ Thánh Thomas Aquinas

Sugar Land, Texas

 

 

The messenger, Lucia Phan, is an American immigrant from Vietnam. She leads an intense prayer life that focuses on attending Mass and adoration of Our Lord in the Most Blessed Sacrament. She receives the messages by way of interior locutions and is able to capture miraculous images of the Eucharist on her cell phone’s camera. When Jesus gives her messages, it is as a Father in the family, as the Master/the Teacher.

 

Please visit our websites:

New Revelations Through the Eucharist
• nrtte.net

New Revelations Through the Eucharistic Jesus

• nrttej.org

The Gift of The Six Kowtows

• kowtows.org

Please share this message and website with all those you know via e-mail, printing the message, and word of mouth.  

 

error: Content is protected !!