Bago Revelations Eucharist Sa

Bagong Pagsisiwalat sa Pamamagitan Ng Eukaristiya

Sino ang Lucia Phan?

Ang messenger na si Lucia Phan ay isang Amerikanong imigrante mula sa Vietnam. Pinamunuan niya ang isang matinding buhay na panalangin. Araw-araw na nakatuon siya sa pagsamba sa Ating Panginoon sa Pinaka Pinagpalang Sakramento, dumadalo sa Banal na Sakripisyo ng Misa nang hindi bababa sa isang beses, at nagsasagawa ng Anim na Kowtows - isang kasanayan sa pagdarasal batay sa pagsamba sa katawan. Una itong ipinakilala sa Fatima sa tatlong anak ng anghel.

Natatanggap ni Lucia ang mga mensahe sa pamamagitan ng mga lokal na kakayahang mag-vocalize agad. Nagagawa rin niyang makunan ng mga mapaghimalang imahe ng Eukaristiya, kapwa bilang mga larawan at video, sa kanyang smartphone.

Tumatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos, Mapalad na Ina, mga anghel at mga santo mula noong 2011. Ang bilang ng mga mensahe ay higit sa 6,000 at tinatanggap niya ang mga ito halos araw-araw, kaya dumarami ang mga ito, kalidad at haba habang lumilipas ang oras.

Ang mga mensahe ay pangunahing nakatuon sa pagtawag sa sangkatauhan pabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng Anim na Kowtows, debosyon sa Eukaristiya, at walang hanggan na Banal na Awa. Bagaman hindi isang kapalit ng Pangumpisal, Ang Anim na Kowtows ay isang sagot mula sa langit sa mga panahong ito kung ang Confession ay maaaring hindi ma-access sa marami; maaari pa rin nating pagpalain at pagalingin. Pagsasanay Ang Anim na Kowtows ay tumutulong din upang mabuksan ang mga buhol sa buhay ng bawat tao.

Ang mga mahahalagang punto ay: pagsasanay Ang Anim na Kowtows araw-araw, itinalaga sa Eukaristiya sa pagsamba at sa Mass, at basahin ang mga mensahe mula sa langit na humihiling sa sangkatauhan na magsisi at bumalik ngayon, sa "pagtatapos ng kasaysayan" (*).

Ang mga mensahe ay ibinigay sa Vietnamese. Ang Lucia ay may tatlong taon lamang na pormal na edukasyon, kaya ang wika ng langit, ay napakasimpleng. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mapagpakumbabang mga tao upang magawa ang magagandang bagay. Ang bilang ng mga talata ay pinarami upang gawing simple ang mga mensahe at gawing mas madali ang pagninilay-nilay.

Doon mo mahahanap ang pinakabagong mga mahahalagang mensahe para sa sangkatauhan at marami pang mahimalang mga imahe. Sa kasalukuyan, ang mga mensahe ay nagsisimulang kumalat, tulad ng ipinahayag nang maraming beses sa mga mensahe, dahil "ang oras ay dumating."

(*) Ang "Wakas ng kasaysayan" ay isang pariralang madalas na ginagamit ng langit upang maipahiwatig ang pagtatapos ng kasaysayan na alam natin. Pagkatapos ang Era ng Kapayapaan na ipinangako ng Our Lady of Fatima ay magsisimula. Kaya't ang mga mensahe ay tinawag na "banal na aklat ng huling panahon" ng langit.

“Ang isang bagay na nais ko ay maunawaan ng sangkatauhan ang malalim na kahulugan ng Anim na Kowtows. Kailangan mong magpatirapa sa harap ng Diyos upang hilingin sa kanya na bawasan ang galit at hinihiling ang kanyang interbensyon ng Diyos.” Pinagpalang Ina”

Ang Anim Kowtows

Mga mensahe ni Jesus

Mga mensahe galing sa mga Santo

Kamakailang Mga Mensahe

Inspirasyong mga Mensahe

Mga Milagrong Litrato

Mga AklatMga Aklat

Mensahe mula sa Mahal na Birheng Maria

Mahimalang video

Mga mensahe ng Diyos Ama

Mensahe ng mga Anghel

Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows

Viewers:

 

Visit counter For Websites

error: Content is protected !!