Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Cầu Thiên Chúa Chữa Lành Cơn Đại Dịch

Lời Cầu Thiên Chúa Chữa Lành Cơn Đại Dịch

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh, và thờ lạy Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và chữa lành cho chúng con theo Thánh ý của Ngài, xin gìn giữ chúng con và toàn thế giới trong cơn dịch bệnh. Xin cho chúng con bước qua cơn thử thách hiện tại và xin cho mỗi người tỉnh thức, ăn năn sám hối mà trở về cùng Thiên Chúa từ nhân.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con. Món quà Sáu Lạy Mẹ dạy từ nhiều năm trước để chuẩn bị cho biến cố này đã xảy ra. Xin cho mọi người tin tưởng và thực hành Sáu Lạy thay cho những người chưa tin, những người bị bệnh, và những người đã ra đi. Xin Chúa mở lòng cho nhân loại đón nhận Sáu Lạy để đem ánh sáng và hy vọng đến thế gian trong cơn lo sợ và hoảng hốt này.

Xin cho lời cầu thiết tha của chúng con, qua sự phủ phục đầu phục bằng linh hồn và thân xác trọn cả con tim và khối óc, tâm hồn và lý trí được Chúa nhậm lời. Xin Chúa đoái thương nhìn đến thân phận yếu đuối mỏng dòn của chúng con. Xin Chúa che chở, bảo vệ và chữa lành linh hồn và thân xác chúng con và cả nhân loại trong cơn đại dịch và dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn.

Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, là Con Cha và là Chúa chúng con, hiệp nhất cùng với Đức Chúa Thánh Thần, từ bây giờ cho đến muôn đời. Amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

– EucharisticJesus.net

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

error: Content is protected !!